Държавен изпит, конспекти - 2018

На страница "Студенти"->"Изпити"->"Конспекти за държавен изпит" са публикувани конспектите за всички програми на ОКС "Бакалавър", които са актуални за учебна 2017/2018 г, и влизат в сила от Първа държавна сесия на Държавен изпит, 10 и 11 септември 2018 г.