Държавен изпит - първа държавна сесия на 2019/2020 уч. г. за ОКС "Бакалавър"

На 16 и 17 септември 2020 г. ще се проведе Първа държавна сесия на Държавен изпит /бакалаври/ за учебната  2019/2020 г.

Начало на изпитите: 9:00 ч.

Всеки студент е длъжен да носи студентската си книжка!