Държавен изпит, разпределение по зали, 16 и 17 септември 2020