Държавен изпит - втора държавна сесия на 2017/2018 уч. г. за ОКС "Бакалавър", подаване на заявления

На 09 и 10 юли 2019 г. ще се проведе Втора държавна сесия за учебна 2017/2018 г.

  • Подаване на заявление за явяване на държавен изпит:
    Кога: от 20 май до 07 юни 2019 г., 9:30 – 12:00 и 13:30 – 16:30 (в работни дни);
    Къде: каб. 221, отдел „Студенти“ на ФМИ.

Важно: До полагане на държавен изпит се допуска студент, който е изпълнил задълженията си по учебен план – с успешно положени всички семестриални изпити в определените за обучението срокове и покриване на всички групи избираеми дисциплини.

Първа държавна сесия (за учебна 2018/2019 г.) ще се проведе на 10 и 11 септември 2019г.