Държавни изпити за ОКС "Бакалавър" през 2019/2020

Съгласно решение на ДС на ФМИ:

 1. Летният семестър се удължава до 26.06.2020г./възможност за присъствени консултации, упражнения в периода 15-26.06.2020г./
 2. Първа лятна изпитна сесия – 29.06.- 26.07.2020г.
 3. Втора лятна изпитна сесия – 17.08 – 28.08.2020г.
  /ВНИМАНИЕ!  Студент може да се яви или само на първата лятна сесия, или само на втората. Тези студенти, които са се явили на първата лятна изпитна сесия нямат право да се явяват на втората!/
 4. Септемврийска поправителна сесия – 31.08.- 13.09.2020г.
 5. Ликвидационна дата от септемврийска сесия, само при застъпване на два изпита в един и същи ден – 15.09.2020г.

Държавни изпити за ОКС "Бакалавър" през уч. 2019/2020г.

 1. Държавен изпит за завършилите през уч. 2018/2019г. и по-рано: 05-06.08.2020г. /могат да се явяват и студенти, завършили 2019/2020г./
  Срок за подаване на заявления: 27.05.- 20.07.2020г.
 2. Първа сесия на Държавен изпит за завършилите уч. 2019/2020г.: 16–17.09.2020г. /могат да се явяват и студенти от минали години/
  Срок за подаване на заявления: 17.08.- 04.09.2020г.


Отдел Студенти, studenti@fmi.uni-sofia.bg