Дванадесета годишна среща на Българската секция на SIAM

Дванадесетата годишна среща на Българската секция на SIAM (Society of Industrial and Applied Mathematics) ще се състои в ИМИ-БАН, София, 20-22 декември 2017 г. По-подробна информация за събитието има на адрес:
http://www.math.bas.bg/IMIdocs/BGSIAM/bgsiam17_announcement.htm 

От Иван Георгиев, секретар на BGSIAM