Едногодишни програми

Едногодишно обучение за придобиване на професионална квалификация, 2017/2018

Професионалната квалификация (ПК) е предназначена за хора със завършено висше образование, желаещи да получат учителска правоспособност по математика, математика и информатика, информатика и информационни технологии или да придобият допълнителна професионална квалификация за учители профилирана подготовка по информатика и ИТ с възможност за повишаване на професионално-квалификационната си степен (ПКС).

При успешно полагане на изпитите, обучаемите получават Свидетелство за професионална квалификация "Учител по ..."

Необходими документи:

Подаване на документи:

  • На хартия - в кабинет 209 на ФМИ, г-жа Светлана Горанова (+359 2 8622373, +359 2 8161 522, stoyanovag@fmi.uni-sofia.bg).
  • По електронната поща - на адрес stoyanovag@fmi.uni-sofia.bg или на лицето за контакт на съответния курс, посочено в таблицата по-долу.

Срок за записване:

  • от 10.09.2017 до 20.10.2017 г. за СДК "Учител по математика", "Учител по математика и информатика", "Учител по информатика и информационни технологии" и "Учител в профилирана подготовка по информатика и информационни технологии".
  • от 15.09.2017 до 15.10.2017 г. за СДК "Учител по информационни технологии, 5. – 8. клас".
    Документите се подават по  електронната поща на Зорница Якова (yakova @ fmi.uni-sofia.bg) - лице за контакт на курса.
    Необходимо е да имате Google акаунт, който да изпратите заедно с останалите документи. Ако нямате такъв, можете да си го създадете тук. Желателно е документите да са архивирани в един архивен файл, в чието име се съдържа фамилията или две имена на участника (пр. SDK5-8_2017-2018_Yakova.zip или SDK5-8_2017-2018_ZornitsaYakova.zip). Моля, като subject на мейла, да се използва текст: zayavka SDK5-8 2017-2018.
    Условието за старт на курса е набиране на поне 10 желаещи.  Курсът е присъствен, часовете се провеждат предимно през ваканции или почивните дни. Продължителност 3 месеца. Точната дата ще бъде обявена след набиране на минималната бройка записали се. 

Курсове за 2017/2018 учебна година:

Професионална квалификация

Учебен план

Такса

(лв.)

Разписание на занятията

Ръководител

Лице за контакти

Учител в профилирана подготовка по информатика и ИТ (+ПКС)Учебен план1000Разписаниедоц. д-р Елиза Стефанова,
доц. д-р Атанас Семерджиев
доц. д-р Елиза Стефанова,
eliza@fmi.uni-sofia.bg
 0885 302568

Учител по математикаУчебен план900*Разписание

доц. д-р Таня Тонова,

ttonova@fmi.uni-sofia.bg

доц. д-р Таня Тонова,
ttonova@fmi.uni-sofia.bg 
(02) 8161-528
Учител по математика и информатикаУчебен план1000*Разписаниедоц. д-р Таня Тонова,
ttonova@fmi.uni-sofia.bg
доц. д-р Таня Тонова,
ttonova@fmi.uni-sofia.bg 
(02) 8161-528
Учител по информатика и информационни технологииУчебен план900*Разписаниедоц. д-р Ангел Ангелов,
aangelov@fmi.uni-sofia.bg 
доц. д-р Ангел Ангелов,
aangelov@fmi.uni-sofia.bg
Учител по информационни технологии, 5. – 8. класУчебен план500Разписаниепроф. д-р Красен Стефанов,
krassen@fmi.uni-sofia.bg 
ас. Зорница Якова,
yakova@fmi.uni-sofia.bg 
02/8161-535

*Таксата е ориентировъчна и може да варира в зависимост от броя на курсистите.