Електронни услуги за студенти

Когато се запишете за студент във Факултета по математика и информатика (ФМИ) на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (СУ) и получите факултетен номер, отворете системата за управление на акаунти на СУ и потърсете Вашето потребителско име за студентска информационна система СУСИ, като въведете факултетния си номер и ЕГН. С полученото потребителско име и с парола Вашето ЕГН (по подразбиране) влезте в системата СУСИ. При първото влизане ще можете да си зададете нова парола.

С този акаунт ще получите достъп до следните системи:

Софтуерни продукти от Microsoft за студенти на ФМИ

На адрес https://aka.ms/devtoolsforteaching студентите на ФМИ могат да изтеглят безплатно  софтуерни продукти на Microsoft. За достъп до системата е необходимо да си създадете Microsoft account с университетския Ви емейл адрес.