ЕОС наставници за специалност "Приложна математика"