Еразъм+ КД 107, студентска мобилност, 2018/2020

Стартира кампанията за студентска мобилност по програма Еразъм+ КД107, 2018/2020.  

Документите за кандидатстване - Заявление, Mотивационно писмо, Документ за удостоверяване на успеха до момента на кандидатсването, Документ, удостоверяващ нивото на владеене на езика на обучение, съгласно изискванията на приемащия се подават:

В срок: 16.10.2018
Къде: каб. 203, ФМИ

За въпроси: Стефка Близнева, blizneva@fmi.uni-sofia.bg

Таблица със свободните места и информация за мобилността.
Критерии за избор на кандидатите.