Събития

Септ. 06

13 Национален конгрес по Теоретична и Приложна механика ще се проведе от 06 до 10 Септември 2017 г в София, Институт по механика-БАН

Пълна информация за конгреса е достъпна на сайта: http://nctam.imbm.bas.bg/index.php/nctam/13nctam

Май 12

Българските иноватори с интерес към информационните технологии, програмирането, дизайна, мултимедията и маркетинга ще дадат технологичен отговор на възможности и предизвикателства, които ни обкръжават.

За повече информация посетете сайта на #BG10xEU

Апр. 25

Семинарът "Динамични системи и теория на числата" ще продължи работа с доклад на Никола Величков на тема "Верижни дроби".

Поканват се студентите и преподавателите.

Апр. 22

Доц. д-р Иван Георгиев, Институт по математика и информатика и Инаститут по информационни и комуникационни технологии, БАН, ще представи проблема:

„Изчислителна томография”

Апр. 01

Семинарът «Математическо моделиране» ще вклчи следните теми: 

1. Доц. д-р Емилия  Бажлекова от Института по Математика и Информатика, БАН, ще представи проблема:

"Диференциране от дробен ред: приложения в математическото моделиране на нелокални процеси" 

Апр. 01

Допълнително краткосрочно обучение по Висша алгебра за студентите от специалност ''Приложна математика'' 1 курс. 

Лектор: Стоян Апостолов.

Март 27

Тема: Равномерни допирателни конуси

Докладчици: Михаил Кръстанов, Надежда Рибарска

Поканват се всички интересуващи се.

Март 25

Програма на научната сесия.

По традиция, сесията ще приключи с коктейл, който ще започне в 17:30 часа пред  Деканата, и на който са поканени всички участници и гости на сесията.

Март 18

1. Доц. д-р Иван Бажлеков от Института по Математика и Информатика, БАН, ще представи проблема:

"Математическо Моделиране на Биологични Повърхностно Активни Вещества в Многофазни Течения" 

    Резюме: Като биологичен продукт биологичните повърхностно активни вещества (ПАВ) притежават редица важни свойства като ниска токсичност, висока биоразградимост, екологична съвместимост. Това обуславя и все по-широкото им използване напоследък в редица области на човешката дейност като природозащтна, индустриални производства на храни, петрол, биомедикаменти и др.

Страници