Събития

Май 11

Събитието е отворено за всички любознателни слушатели.

Апр. 13

Как да намерим достатъчно добро решение на задачи, които са практически неизчислими?

Страници