Събития

Март 25

Програма на научната сесия.

По традиция, сесията ще приключи с коктейл, който ще започне в 17:30 часа пред  Деканата, и на който са поканени всички участници и гости на сесията.

Март 11

Славомир Къслев ще представи проблема:

" Why Types Matter (Защо типовете са важни)" 

Резюме: Ще бъде направено кратко въведение в алгебричните типове от данни. Ще разгледаме няколко от връзките на Теория на Типовете с други клонове на математиката, конкретно с аналитичната комбинаторика, логика (Curry–Howard correspondence) и топология (Homotopy Type Theory). Също така ще разгледаме как системи, базирани на Dependent Types, дават възможност за формално доказване на теореми, използвайки компютър, и какво е Proof Assistant. 

Февр. 25

На 25.02.2017 г., събота, от 15:15 до 17 часа в зала 501 на ФМИ ще се проведе семинарът «Математическо моделиране». Силви-Мария Гюрова, участник в Седмицата по моделиране на ЕКМИ, София, 17-24 юли 2017 г., ще представи проблема:

"Финансови модели с шоково влияние на пазара" 

Ян. 20

Съгласно решение на Факултетния съвет на ФМИ, взето на заседанието на 12.12.2016 г. 

Свиквам ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ФМИ на 20.01.2017 г. от 10:00 ч. в зала 325 на ФМИ.

Май 11

Събитието е отворено за всички любознателни слушатели.

Апр. 13

Как да намерим достатъчно добро решение на задачи, които са практически неизчислими?

Страници