Албена Емилова Антонова

Албена Емилова Антонова

Главен асистент
Доктор
Имейл: 
a_antonova@fmi.uni-sofia.bg
Телефон: 
02/8161553
Кабинет: 
512
Приемно време: 

Сряда 12-14ч.

Научни интереси

  • Сериозни игри, игровизация, игрови подходи в образованието
  • Интелигентни услуги (smart services)
  • Иновативни подходи, активни методи на учене и нови технологии в образованието
  • Управление на знания
  • Дигитална трансформация на икономиката и обществото, Industry 4.0
  • Популяризиране на наука

Персонални страници