Антон Кирилов Зиновиев

Антон Кирилов Зиновиев

Главен асистент
Доктор
Имейл: 
anton@lml.bas.bg
Телефон: 
8161-583
Кабинет: 
ФМИ-219
Приемно време: 
вторник  13-19; сряда 17-19;
четвъртък 13-19; петък 13-19

Образование и научни степени

 • Магистър, Софийски Университет "Св. Климент Охридски"

Научни интереси

 • Теоретична информатика
 • История и развитие на средствата за програмиране (от 1988)
 • Конструктивна математика и математически интуиционизъм (от 1990)
 • Алгебрична теория на рекурсията (от 1992)
 • Логическо програмиране (от 1997)
 • Компютърно моделиране на българската морфология (от 1997)
 • Приложения на крайните автомати (от 1998)

Преподавателска дейност

Зимен семестър 2005 - 2006

 • Математика, спец. геология, задължителен, хорариум 5+3
 • Математическа логика, спец. математика, задължителен, хорариум 3+2

Летен семестър 2005 - 2006

 • Дискретна математика, спец. математика, задължителен, хорариум 2+2
 • Логическо програмиране, спец. информатика, задължителен, хорариум 3+2
 • Методология и технология на програмирането, спец. информатика, хорариум 2+1

Списък с публикации

 1. Termal Equations and Finite Controllability. In: Ann. Univ. Sofia, Fac. Math. et Mec., vol. 93 (1999), p. 49-54
 2. ITL as a Language for Regular Relations. In: Proceedings of 4th Panhellenic Loguc Symposium, 2003

Персонални страници