Богдана Атанасова Георгиева

Богдана Атанасова Георгиева

Доцент
Доктор
Имейл: 
georgieva@fmi.uni-sofia.bg
Кабинет: 
ФзФ-240


Интернет страница на доц. д-р Богданa А. Георгиева

Работя като доцент по математика в катедра "Мехатроника, роботика и механика" на Факултета по Математика и Информатика на Софийски Университет "Кл. Охридски". Защитих докторска дисертация по математика през 2001 година във Факултета по Математика на Oregon State University, Oregon, USA. Ето кратка информация за професионалните ми активности.

Курсовете, които преподавам във ФМИ на СУ"Кл. Охридски" са:

Зимни семестри:

           1. Аналитична механика упражнения за студентите от 3 курс на специалност "Приложна математика";

           2. Вариационен анализ за студентите от 3 и 4 курс на ФМИ и за магистрантите на ФМИ

Летни семестри:

           1. Механика на непрекъснатите среди за студентите от 3 курс на специалностите "Математика" и "Приложна математика";

           2. Приложения на групите на Ли в диференциалните уравнения за студентите от 3 и 4 курс и за мaгистрантите на ФМИ

Образование

 • Oregon State University, Oregon, USA, 2001 Ph.D. in Mathematics
 • University of Oregon, Oregon, USA, 1997 M.S. in Mathematics
 • Lewis Clark College, Oregon, USA, 1994 B.S. in Mathematics
 • Софийска Математическа Гимназия, Диплома 1988

Област на специализация
Вариационен анализ. Приложения на групите на Ли в диференциалните уравнения.  Приложения на тези два клона на математиката в теоретичната механика и в математическата физика.

Докторска дисертация по математика
Georgieva B., Noether-type theorems for the generalized variational principle of Herglotz, Doctoral Dissertation in Mathematics (2001),
published by ProQuest LLC, Ann Arbor, MI 48108, USА

Участие в летни научни програми

 • Mathematical Sciences Research Institute, Berkeley, California, USA Summer Program on Minimal Surfaces, 2001
 • Mathematical Sciences Research Institute , Berkeley, California, USA Summer Program in Lie Groups and the Method of the Moving Frame. Exterior Differential Systems, 1999

Професионална визита
Stanford University, Mathematics Department, Stanford, California, USA - гост за зимния семестър на 2003

Участие в симпозиум
Symposium on Applied Mathematics, Society For Industrial And Applied Mathematics, SIAM,University of Seattle, Washington, USA, 2001

Международна награда
Cora Kempter Meyer Award for Teaching Excellence in Mathematics, 2002, USA

Книги

 • Написан учебник
  Георгиева Б., Основи на математическия анализ и диференциалните уравнения, Dedrax Printing House, София 2018, ISBN 978-619-91058-0-1
 • Преведена книга
  Minor Clyde Hawk, Дескриптивна геометрия, превод от английски доц. д-р Богдана Георгиева, Dedrax Printing House, София 2018, ISBN 978-619-188-180-2

Научни публикации

 • Georgieva, B., Bodurov, T., Identities from infinite-dimensional symmetries of Herglotz variational functional, Journal of Mathematical Physics 54 (2013), 062901, 1-16.
  (Списание с импакт фактор 1.54)
 • Georgieva, B., Multiparameter contact transformations, Proceedings of Fourteenth International, Conference on Geometry, Integrability and Quantization, June 8-13, 2012, Varna, Bulgaria, 87-102.
 • Georgieva, B., Symmetries of the generalized variational functional of Herglotz for several independent variables, Journal for Analysis and Its Applications 30 (3), (2011), 253-268.
  (Journal рublished by the European Mathematical Scociety, DOI:10.4171/ZAA )
 • (Списание с импакт фактор.)

 • Georgieva, B., The variational principle of Herglotz and related results, Proceedings of Twelfth International Conference on Geometry, Integrability and Quantization, June 4-9, 2010, Varna, Bulgaria, Vol.12 (2011), 214-225.
 • Georgieva B., Symmetries of the Herglotz variational principle in the case of one independent variable, Annuaire de l'Universite de Sofia "St. Kl. Ohridski" 100 (2011), 113-122.
 • Georgieva B., Guenther R., Second Noether-type theorem for the generalized variational principle of Herglotz, Topological Methods in Nonlinear Analysis 26 (2005), 307-314.
  (Списание с импакт фактор 0.667)
 • Georgieva, B., Guenther, R., Bodurov, Th., Generalized variational principle of Herglotz for several independent variables. First Noether-type theorem, Journal of Mathematical Physics Vol.44, no.9 (2003), 3911-3927.
  (Списание с импакт фактор 1.54)
 • Georgieva B., Bodurov T., Nonlinear Schrodinger equation whose nonlinearity is a step function, International Journal of Differential Equations and Applications, Vol. 7 no.4, (2003) 443-452.
  (Списание с импакт фактор 3.23 h-index: 17, g-index: 26)
 • Georgieva B., Guenther, R., First Noether-type theorem for the generalized variational principle of Herglotz, Topological Methods in Nonlinear Analysis, 20 (2002), 261-273.
  (Списание с импакт фактор 0.667)
 • Georgieva B., Noether-type theorems for the generalized variational principle of Herglotz, Doctoral Dissertation in Mathematics (2001),
  published by ProQuest LLC, Ann Arbor, MI 48108, United States
 • Bodurov Тh., Georgieva B., Complex Hamiltonian evolution equations, International Journal of Differential Equations and Applications, Vol. 1A, No.1 (2000) , 15-22.
  Invited Lecture at the Tenth International Colloquium on Differential Equations, Plovdiv, Bulgaria, 1999
  (Списание с импакт фактор 3.23. h-index:17, g-index: 26)

Ръководство на научно-изследователски проект
"Симетриите на вариационния принцип на Херглотц", спонсориран от Фонд Научни Изследвания на Бългрския държавен бюджет, договор 288/09

Участие в научни конференции с доклад

 • Юбилейна научна сесия по случай 120 години от основаването на Факултета по Математика и Информатика, СУ"Св. Климент Охридски" , 24 октомври, 2009, София, България
 • Научна сесия на Факултета по Математика и Информатика Софийски Университет "Св. Климент Охридски" 28 март, 2009, София, България
 • Годишен конгрес на Американското Математческо Общество 5-8 януари , 2005, Атланта, Джорджия , САЩ
 • Годишен конгрес на Американското Математческо Общество 15-18 януари, 2003, Балтимор, Мериланд, САЩ
 • Годишен конгрес на Американското Математческо Общество 6-9 януари, 2002, Сан Диего, Калифорния, САЩ
 • Втора интернационална конференция по преподаването на математика на ниво бакалавър, Крит, Гърция , Юли 2002
 • Годишен конгрес на Американското Математческо Общество 10-13 януари, 2001, Ню Орлийнс, Луизиана, САЩ
 • Десети интернационален колоквиум по диференциални уравнения Пловдив, България, Август 1999

Цитирания на мои научни трудове - 35

 • Zhang, Y. Variational problem of Herglotz type for Birkhoffian system and it's Noether's theorems, Acta Mechanica (2017) doi: 10.1007/s00707-016-1758-3
  (Списание с импакт фактор) - цитира 4 мои статии
 • Santos. S., Martins, N., Torres, D., Noether currents for higher-order variational problems of Herglotz type with time delay, Discrete and Continuous Dynamical Systems - Series S, accepted March 31, 2017
  (Списание с импакт фактор) - цитира 3 мои статии
 • Abrunheiro, L., Machado, L., Martins, N., The Herglotz variational problem on spheres and its optimal control approach, Journal of Mathematical Analysis (2016) Vol.7 issue 1, 12-22
  (Списание с импакт фактор) - цитира 5 мои статии
 • Zhang, Yi, Generalized variational principle of Herglotz type for nonconservative system in phase space and Noether's theorem, Chinese Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Vol. 48, No.6, (2016) 1382-1389
  (Реферирано списание) - цитира 3 мои статии
 • Santos. S., Martins, N., Torres, D., Higher-order variational problems of Herglotz type with time delay, Pure And Applied Functional Anaysis, accepted March 12, 2016
  (Списание с импакт фактор) - цитира 3 мои статии
 • Santos. S., Martins, N., Torres, D. Variational problems of Herglotz type with time delay: DuBois-Reymond condition and Noether's first theorem, Discrete And Continuous Dynamical Systems - Series A, (September 2015) issue 9, 4593-4610
  (Списание с импакт фактор) - цитира 5 мои статии
 • Santos. S., Martins, N., Torres, D. Higher-order variational problems of Herglotz type, Vietnam Journal of Mathematics Vol. 42 no. 4 (2014) 409-419
  (Списание с импакт фактор) - цитира 4 мои статии
 • Santos. S., Martins, N., Torres, D. An optimal control approach to Herglotz variational problems in Optimization In The Natural Sciences. EmC-ONS 2014. Communication In Computer and Information Science Vol.499, Springer
  (Списание с импакт фактор) - цитира 1 моя статия
 • Donchev, V., Variational symmetries, conserved quantities and identities for several equations of mathematical physics, Journal of Mathematical Physics 55, 032901 (2014)
  (Списание с импакт фактор) - цитира 6 мои статии
 • C. Ventura, Numerical Investigation of a Class of Nonlinear Schrodinger Equations, American Journal of Undergraduate Research Vol.3, No.2 (2004), pp. 9--16
  (Реферирано списание) - цитира 1 моя статия

Професионално членство

Член на Американското Математическо Общество от 1994 година до сега

Хобита

 • Обичам да ходя със съпруга ми на екскурзии в планината
 • Помагам на бездомни котки и кучета като им давам храна
 • Пиша стихотворения за деца.
 • Член съм на съюза на българските филателисти.

Контакт: georgieva@fmi.uni-sofia.bg

Aдрес: доц. д-р Богдана А. Георгиева
Катедра "Мехатроника, роботика и механика"
Факултет по математика и информатика
Булевард "Джеймс Баучер" № 5
София 1164, България