Цветан Димитров Христов

Цветан Димитров Христов

Доцент
Доктор
Имейл: 
tsvetan@fmi.uni-sofia.bg
Телефон: 
+359 2 8161 675
Кабинет: 
ФМИ-524
Приемно време: 

понеделник: 15-16 ч. и петък 17-18 ч. във  ФМИ 524

Образование и научни степени

 • 1998: Магистър, специалност Математика, специализация "Диференциални уравнения", СУ "Св. Климент Охридски", Факултет по математика и информатика.
  Втора специалност - Учител по математика и учител по информатика.
 • 2006: Доктор,  научна специалност "Диференциални уравнения",  ВАК

Научни интереси

 • Хиперболични и слабо хиперболични частни диференциални уравнения

Научни проекти

Преподавателска дейност

 • Частни диференциални уравнения
 • Уравнения на математическата физика
 • Диференциални уравнения и приложения
 • Вариационни методи в математическата физика
 • Математически анализ на функции на много променливи
 • Избрани глави от математическия анализ
 • Диференциално и интегрално смятане 1
 • Диференциално и интегрално смятане 2

Списък с публикации