Цветан Димитров Христов

Цветан Димитров Христов

Доцент
Доктор
Имейл: 
tsvetan@fmi.uni-sofia.bg
Телефон: 
+359 2 8161 675
Кабинет: 
ФМИ-524
Приемно време: 

срядя 16-18 ч. в кабинет 327

Образование и научни степени

 • 1998: Магистър, специалност Математика, специализация "Диференциални уравнения", СУ "Св. Климент Охридски", Факултет по математика и информатика.
  Втора специалност - Учител по математика и учител по информатика.
 • 2006: Доктор,  научна специалност "Диференциални уравнения",  ВАК

Научни интереси

 • Частни диференциални уравнения от смесен тип
 • Математическо  моделиране

Научни проекти

Преподавателска дейност

- в ОКС "Бакалавър"

 • Частни диференциални уравнения и приложения
 • Уравнения на математическата физика
 • Диференциални уравнения и приложения
 • Математически анализ на функции на много променливи
 • Избрани глави от математическия анализ
 • Диференциално и интегрално смятане 1
 • Диференциално и интегрално смятане 2

- в ОКС "Магистър"

 • Теория на разпределенията и трансформация на Фурие
 • Визуализация с Maple и MATLAB при ЧДУ
 • Вариационни методи в математическата физика

Списък с публикации