Цветан Кръстев Коцев

Цветан Кръстев Коцев

Асистент
Доктор
Имейл: 
tkotsev@fmi.uni-sofia.bg
Телефон: 
+359 2 8161 530
Кабинет: 
ФзФ-13А

Образование и научни степени

 • 1983 - магистър, СУ “Св. Кл. Охридски”, Факултет по математика и информатика 1988 - Доктор, Софийски университет

Научни интереси

 • Механика на флуидите

Преподавателска дейност

 • Зимен семестър 2016-2017 
 • Упражнения по математика на специалности: 
 • Молекулярна биология 
 • Биотехнологии

Списък с публикации

 1. Коцев, Ц. Числено изследване на хидродинамичното взаимодействие на два кръгови цилиндъра, обтичани от равномерен, стационарен, вискозен поток, 5-ти конгрес по Теоретична и приложна механика, Варна, България, Септ. 23-29, pp. 651-656, 1985. 
 2. Kotsev, Ts. Steady Flow Around Two Elliptic Cylinders in Tandem Arrangement, 15-th Jubilee session, BSHC, Varna, Bulgaria, Oct. 6-11. 1986. 
 3. Kotsev, Ts. On the Flow Around Two Elliptic Cylinders in Tandem Arrangement, Comptes rendus de l Academie Bulgare des Sciences, Tome 40, No. 5, pp. 21-24, 1987. 
 4. Kotsev, Ts., Zapryanov, Z. Хидродинамично взаимодействие между два сплеснати сфероида в равномерен вискозен поток при умерени числа на Рейнолдс, Теоретична и приложна механика, София, XVIII, No. 3, pp. 36-43, 1987. 
 5. Kotsev, Ts., Zapryanov, Z. Unsteady Viscous Flow Past Two Bodies, Proc. of Int. Conf. on Num. methods and Appl., Sofia, Bulgaria, August 22-27, pp. 234-239, 1988. 
 6. Zapryanov, Z.,Kotsev, Ts. Unsteady Viscous Flow Around Two Elliptic Cylinders, Comptes rendus de l Academie Bulgare des Sciences, Tome 42, No. 2, pp. 53-56, 1989. 
 7. Kotsev, Ts., Zapryanov, Z. Numerical Study of Steady Flow past Two Equal Elliptic Cylinders at Moderate Reynolds Numbers, Theor. And Appl. Mech., Sofia, No. 2, 1989. 
 8. Kotsev, Ts. Impulsively Started Viscous Flow past Two Spheroids, 6-th congress in Theor. And Appl. Mech., Varna, Bulgaria, Sept. 23-29, pp. 314-317, 1989 
 9. Kotsev, Ts., Dobreva, M., Numerical Study of the Impulsively Started Viscous Flow past two Elliptic Cylinders in Tandem. Abstracts of papers presented at 1-st European Fluid Mech. Conference, Cambridge, UK, 16-20 Sept., 1991. 
 10. Kotsev, Ts., Numerical Study of the Fluid Dynamics and Mass transfer of an Ultrafiltration Performance in a Tube Membrane Module, Int. Journal of Eng. Science, vol. 32, No. 2, pp. 359-368, 1993. 
 11. Hristov, Vl., Kotsev, Ts., Хелиева снимка на Софийската котловина, Списание на Българското геологическо дружество.