Цветана Любенова Стоянова

Цветана Любенова Стоянова

Главен асистент
Доктор
Имейл: 
cveti@fmi.uni-sofia.bg
Телефон: 
+359 2 8161 203
Кабинет: 
ФМИ-534

Научни интереси

 • Неинтегруемост на уравненията на Пенлеве.
 • Аналитична теория на диференциалните уравнения.

Преподавателска дейност

Зимен семестър, 2012/2013

 • Упражнения по  Диференциални уравнения - специалност Математика,  3 семестър, ФМИ

Летен семестър, 2012/2013 

 • Упражнения по МАНМП - специалности АМГ, ИФ и ЯТЕ, 2 семестър, ФзФ
 • Изомонодромна деформация на линейни ОДУ с коефициенти рационални функции - изборен курс

Списък с публикации

 1. Stoyanova, Ts., Christov, O., Non-integrability of the Second Painleve equation as a Hamiltonian System, Compte Rendu de l'academie bulgare des sciences, vol. 60, 2007, p. 13-18.
 2. Horozov, E., Stoyanova, Ts., Non-integrability of some Painleve VI-equations and dilogarithms, Regular and Chaotic Dynamics, vol. 12, 2007,  p. 620-627.
 3. Stoyanova, Ts,. Non-integrability of Painleve VI in the Liouville sense, Nonlinearity 22, 2009, p. 2201-2230.
 4. Stoyanova, Ts., Non-integrability of Painleve V equations in the Liouville sense and Stokes phenomenon, Advances in Pure Mathematics, vol.1, n.4, July 2011, pp. 170-183.
 5. Stoyanova, Ts., A note on the R.Fuchs's problem for the Painleve equations, http://arxiv.org/abs/1204.0157
 6. Tsvetana Stoyanova, Non-integrability of thr fourth Painleve equation in the Liouville-Arnold sense, Nonlinearity 27 (2014), pp.1029-1044.