Деница Парашкевова Григорова

Деница Парашкевова Григорова

Главен асистент
Доктор
Имейл: 
dgrigorova@fmi.uni-sofia.bg
Телефон: 
+ 359 2 8161 578
Кабинет: 
ФМИ-504
Приемно време: 

 след предварителна уговорка с преподавателя

Образование и научни степени

 • 2014, доктор, Софийски университет "Св. Климент Охридски"
  Тема на дисертацията: ЕМ алгоритми за "probit" модели със случайни ефекти
  Научен ръководител: доц. д-р Ралица Георгиева, ИМИ-БАН
 • 2009, магистър, Софийски университет "Св. Климент Охридски", МП "Вероятности и статистика"
 • 2007, бакалавър, Софийски университет "Св. Климент Охридски", БП "Приложна математика"
 • 2003, средно образование, Софийска математическа гимназия "Паисий Хилендарски"

Научни интереси

 • Обобщени линейни модели
 • Статистически модели за данни с неколкократно проследяване на обектите в изследването
 • Анализ на оцеляването

Преподавателска дейност

 • Статистика и емпирични методи (БП "Софтуерно инженерство", БП "Информационни системи")
 • Увод в статистиката (БП "Статистика")
 • Вероятности и Статистика (БП "Компютърни науки")
 • Увод в биостатистиката (задължителен за МП БМИ и изборен за МП ВАС)
 • Линейни модели с R (изборен курс за МП ВАС, МП ММИ и БП)
 • Биостатистика (изборен курс за БП и МП)

Списък с публикации

Статия в научно списание
Denitsa Grigorova, Ralitza GueorguievaImplementation of the EM algorithm for maximum likelihood estimation of a random effects model for one ordinal longitudinal outcome , Pliska Stud. Math. Bulgar., том:22, 2013, стр.41-56, Ref2013
Статия в сборник (на конференция и др.)
1Denitsa Grigorova, Ralitza GueorguievaEM Algorithms for MLE of Correlated Probit Models, [MIE 2013] Proceedings , 2013, стр.17-242013
2Е. Великова, Д. Григорова, М. Славчова-БожковаАНАЛИЗ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА ВЪВ ФАКУЛЕТА ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , СБОРНИК 120 ГОДИНИ ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, 2011, стр.19-23, doi:ISSN 1313-9045, PhD2011
3Д. ГригороваИзследване на ефекта на замърсяването с озон върху растежа на вида смърчове ситка , СБОРНИК 120 ГОДИНИ ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, 2011, стр.29-342011
4Е. Великова, Д. Григорова, М. Славчова-БожковаПРИЕМЪТ С МАТУРА В КАНДИДАТСТУДЕНТСКАТА КАМПАНИЯ 2009 ВЪВ ФАКУЛЕТА ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , СБОРНИК 120 ГОДИНИ ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, 2011, стр.24-28, PhD2011
5Е. Великова, Д. Григорова, М. БожковаАнализ и влияние на приема с матура в кандидат-студентската кампания 2009 във Факултета по математика и информатика на СУ, МАТЕМАТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ Доклади на Тридесет и деветата пролетна конференция на Съюза на математиците в България , 2010, стр.268-2732010
6Denitsa GrigorovaAssessing the effect of genetic factors and other factors on the normal tissue reactions after radiotherapy in patients with cancer, Proceedings of the 16th European Young Statisticians Meeting, 2009, стр.108-1122009

Персонални страници