Деница Парашкевова Григорова

Деница Парашкевова Григорова

Главен асистент
Доктор
Имейл: 
dgrigorova@fmi.uni-sofia.bg
Телефон: 
+ 359 2 8161 737
Кабинет: 
ФМИ-114

Образование и научни степени

 • 2014, доктор, Софийски университет "Св. Климент Охридски"
  Тема на дисертацията: ЕМ алгоритми за "probit" модели със случайни ефекти
  Научен ръководител: доц. д-р Ралица Георгиева, ИМИ-БАН
 • 2009, магистър, Софийски университет "Св. Климент Охридски", МП "Вероятности и статистика"
 • 2007, бакалавър, Софийски университет "Св. Климент Охридски", БП "Приложна математика"
 • 2003, средно образование, Софийска математическа гимназия "Паисий Хилендарски"

Научни интереси

 • Обобщени линейни модели
 • Статистически модели за данни с неколкократно проследяване на обектите в изследването
 • Анализ на оцеляването

Преподавателска дейност

 • Статистика и емпирични методи (БП "Софтуерно инженерство", БП "Информационни системи")
 • Увод в статистиката (БП "Статистика")
 • Вероятности и Статистика (БП "Компютърни науки")
 • Увод в биостатистиката (задължителен за МП БМИ и изборен за МП ВАС)
 • Линейни модели с R (изборен курс за МП ВАС, МП ММИ и БП)
 • Биостатистика (изборен курс за БП и МП)

Материали за студенти: