Елза Петрова Иванова-Димова

Елза Петрова Иванова-Димова

Главен асистент
Доктор
Имейл: 
elza@fmi.uni-sofia.bg
Телефон: 
+359 2 8161 545
Кабинет: 
ФМИ-212

Образование и научни степени

 • 1999: магистър по математика, ФМИ, СУ “Св. Климент Охридски”
 • 2014: доктор, ФМИ, СУ “Св. Климент Охридски”

Научни интереси

 • Обща топология

Научни проекти

 1. Договор 26/2006 "Категорна топология" с ФНИ на СУ "Кл. Охридски" с ръководител доц. д-р Георги Димов.
 2. Договор 101/2007 "Категорна топология и компютърна топология" с ФНИ на СУ "Кл. Охридски" с ръководител доц. д-р Георги Димов.
 3. Договор 136/2008 "Обща и компютърна топология" с ФНИ на СУ "Кл. Охридски" с ръководител доц. д-р Георги Димов.
 4. Договор 005/2009 "Обща и категорна топология" с ФНИ на СУ "Кл. Охридски" с ръководител доц. д-р Георги Димов.
 5. Договор 173/2010 "Теореми за дуалност, еквивалентност и представяне и техните приложения в общата топология" с ФНИ на СУ "Св. Кл. Охридски" с ръководител доц. д-р Георги Димов.
 6. Договор 93/2011 "Теореми за дуалност и техните приложения в общата топология" с ФНИ на СУ "Св. Кл. Охридски" с ръководител доц. д-р Георги Димов.
 7. Договор 140/2014 "Функционални пространства и дуалности" с ФНИ на СУ "Св. Кл. Охридски" с ръководител проф. дмн Георги Димов.

Списък с публикации

Refereed publications
 • (jointly with G. Dimov) On paracompact and locally compact  paracompact extensions, Questions and Answers in General Topology, 25 (2) (2007), 115-123.
 • (jointly with G. Dimov) On some categories arising in the theory oflocally compact extensions, Mathematica Pannonica, 19/2 (2008), 219-239.
 • (jointly with G. Dimov) Yet another duality theorem for locally compact spaces, Houston Journal of Mathematics (to appear).
 • Some Isomorphism Theorems for MVD-algebras, International Electronic Journal of Pure and Applied Mathematics, Volume 9, No. 2, 2015, 67-87
Non-refereed publications in ArXiv
 • (jointly with G. Dimov)  A new duality theorem for locally compact spaces, arXiv:1011.0079, 1-18. (preliminary version of the paper 3)
 • Some Isomorphism Theorems for MVD-algebras, arXiv:1412.2241, 1-18. (preliminary version of the paper 4)