Георги Атанасов Александров

Георги Атанасов Александров

Професор
Доктор
Имейл: 
galex@fmi.uni-sofia.bg
Телефон: 
02/8161-530
Кабинет: 
ФзФ-9
Приемно време: 

понеделник 11:00 – 12:00,
вторник 11:00 – 12:00

Научни интереси

  • Функционален анализ
  • Геометрия на банахови пространства