Иван Колев Койчев

Иван Колев Койчев

Професор
Доктор
Имейл: 
ivan.koychev AT fmi.uni-sofia.bg
Телефон: 
02 971 04 00
Кабинет: 
310, блок 2
Приемно време: 

вторник 15:00-16:00; петък 16:00-17:00

Ръководител на магистърска програма “Извличане на информация и откриване на знания“

Ръководител на катедра "Софтуерни технологии"

Образование и научни степени

 • 1998 - Институт по математика и информатика, БАН - Доктор
 • 1983-1988 - Факултет по математика и информатика на СУ “Св. Кл. Охридски” - Магистър
 • 1977-1981 - Математическа гимназия, гр. В. Търново

Научни интереси

 • изкуствен интелект (Artificial Intelligence),
 • машинно самообучение (Machine Learning),
 • откриване на знания (Data/Text Mining)
 • извличане на информация (Information Retrieval)
 • обработка на естествен език (NLP)

Преподавателска дейност

 • Изкуствен интелект (Artificial Intelligence)
 • Извличане на информация (Information Retrieval)
 • Откриване на знания в данни (Data Mining)