Константин Драганов Табаков

Константин Драганов Табаков

Главен асистент
Доктор
Имейл: 
ktabakov@fmi.uni-sofia.bg
Телефон: 
+359 2 8161 585
Кабинет: 
ФМИ-511
Приемно време: 

вторник от 11 до 13 в каб 23 на ФзФ
четвъртък: от 11 до 13 в каб 23 на ФзФ