Любомир Владимиров Андреев

Любомир Владимиров Андреев

Главен асистент
Доктор
Имейл: 
lyubomir.andreev@fmi.uni-sofia.bg
Кабинет: 
ФМИ-212

Образование и научни степени

2013: магистър, СУ "Св. Климент Охридски"
2017: доктор, ИМИ-БАН,  дисертация

Научни интереси

  • многомерен комплексен анализ
  • инвариантни разстояния и метрики в комплексния анализ
  • комплексна геометрия

Преподавателска дейност

  • линейна алгебра и аналитична геометрия
  • диференциално и интегрално смятане
  • математически анализ
  • комплексен анализ
  • диференциални уравнения

зимен семестър на 2022/2023 учебна година:

ЛААГ - ФзФ

ДУПРИЛ - ФМИ, спец. И

КА - ФМИ, спец. М