Мария Петкова Колева

Мария Петкова Колева

Първо ниво изследовател (R1)
Имейл: 
mkoleva@fmi.uni-sofia.bg
Телефон: 
+359 2 8161 508
Кабинет: 
ФМИ-530