Петър Николев Митанкин

Петър Николев Митанкин

Главен асистент
Доктор
Имейл: 
pmitankin@fmi.uni-sofia.bg
Телефон: 
02/8161 593
Кабинет: 
ФМИ-219
Приемно време: 

понеделник 15:30-17:30 
к. 103, ИИКТ, БАН ул. Акад. Г. Бончев, блок 25А