Рени Радкова

Рени Радкова

Старши преподавател
Имейл: 
renird@fmi.uni-sofia.bg
Кабинет: 
317
Приемно време: 

сряда 15.30-17.30