Росен Асенов Николов

Росен Асенов Николов

Главен асистент
Доктор
Имейл: 
rnikolov@fmi.uni-sofia.bg
Телефон: 
02/8161 638
Кабинет: 
ФМИ-533
Приемно време: 

вторник 15:00 – 17:00,  сряда 17:00 – 19:00

Научни интереси

  • Функционален анализ