Силвия Христова Илиева

Силвия Христова Илиева

Професор
Доктор
Имейл: 
sylvia@fmi.uni-sofia.bg
Телефон: 
971 04 00
Кабинет: 
2 блок-310
Приемно време: 

вторник 15:00-16:00; четвъртък 10:00-11:00
310, 2 бл.

Образование и научни степени

 • 1988 г.     Инженер поАвтоматика и изчислителна техника, Технически университет-София;
 • 1997 г.     Доктор по Информатика(компютърни системи и технологии) (шифър 01.01.12), КЦИИТ-БАН
 • 2002 г.     Доцент по Информатика(компютърни системи и технологии) (шифър 01.01.12), ФМИ, СУ „Св. Кл. Охридски”
 • 2012 г.     Професор по Информатика, ФМИ, СУ "Св. Кл. Охридски"

Научни интереси

 • софтуерни технологии
 • софтуерни процеси 
 • гъвкави методи за разработване на софтуер
 • управление на качеството и тестване на софтуерни системи
 • архитектури, ориентирани към услуги (SOA) и уеб услуги

Научни проекти

Проекти с национално финансиране

 • 2007-2011 НФ Научни изследвания, МУ-ФС-08/2007 – Гъвкава методология за разработване на софтуер - р-л проект
 • 2008-2013 НФ Научни изследвания, МУ-ФС-08/2007 – Архитектура на висококачествен софтуер на базата на шина за услуги р-л проект

Проекти по международни програми

Текущи  
 • 2011-2015 Erasmus Mundus project EUROWEB : European Research and Educational Collaboration with Western Balkans – координатор на проект от българска страна
 • 2011-2014 FP7 project IDEALIST2014 – координатор на проект от българска страна
 • 2011-2013 FP7 project REMICS– координатор на проект от българска страна
Приключили
 • 2000–2003 5FP IST-2001 IDEALIST -5FP: Information Dissemination and European Awareness Launch for the IST Programme under the 5th Framework Programme – координатор на проект от българска страна
 • 2001–2002 5 FP IST-2001-32790 WG-ECUA+: European COTS Working Group Extension – координатор на проект от българска страна
 • 2002–2003 5 FP IST-2001-34488 eXPERT project: Best Practice on E-project development methods
 • 2003-2006 FP6 NoE IST-2003-507838 Project KALEIDOSCOPE: Concepts and methods for exploring the future of learning with digital technologies”, http://www.noe-kaleidoscope.org/
 • 2002-2003 World Bank project WB BG2002/N28 - Market oriented master programs in Microelectronics, Software Engineering and Management
 • 2002-2003 World Bank project W B BG2002/N26 - Virtual department of Computing “John Atanassof"
 • 2002–2004 FP5 IST Project DIOGENE: A Training Web Broker for ICT Professionals.  http://www.diogene.org/
 • 2004–2006 6FP IDEALIST34: Information Dissemination and European Awareness Launch for the IST Programme – координатор на проект от българска страна
 • 2005–2008 FP6 IST - 027087 IP Project TENCompetence: Building the European Network for Lifelong Competence Development, http://www.tencompetence.org/
 • 2006-2008 6FP IDEALIST 7FP – координатор на проект от българска страна
 • 2008-2011 FP7-REGPOT-2007-1 Project SISTER: Strengthening the IST Research Capacity of Sofia University, http://www-it.fmi.uni-sofia.bg/sister
 • 2008-2011 FP7 IDEALIST2011 – координатор на проект от българска страна
 • 2008-2011 Erasmus Mundus project EURECA – координатор на проект от българска страна

Преподавателска дейност

Преподавателска дейност за 2011-2012 учебна година:
лекции за бакалаври
 • Софийски Университет, ФМИ, катедраСофтуерни технологии, IV курс бакалаври, задължителнадисциплина „Разработване и интегриране на софтуерни системи”, зименсеместър, 15 от общо 30 учебни часа лекции
 • Софийски Университет, ФМИ, катедраСофтуерни технологии, III курс бакалаври, задължителна дисциплина „Управление на качеството”, зименсеместър, 30 от общо 30 учебни часа лекции
 • Софийски Университет, ФМИ, катедраСофтуерни технологии, III курс бакалаври Ф&М, задължителна дисциплина „Анализ на софтуерните изисквания”,летен семестър, 10 от общо 30 учебни часа лекции
 • Софийски Университет, ФМИ, катедраСофтуерни технологии, II курс бакалаври Софтуерноинженерство, задължителна дисциплина „Уводв софтуерното инженерство”, зимен семестър, 15 от общо 45 учебни часа лекции
лекции за магистри
 • Софийски Университет, ФМИ, катедраСофтуерни технологии, магистри СТ, задължителнадисциплина „Софтуерни технологии”, зимен семестър, 45 часа лекции, 15 часа упражнения
 • Софийски Университет, ФМИ, катедраСофтуерни технологии, магистри СТ, задължителнадисциплина „Интегриране на разпределени системи”, летен семестър, 30 часа лекции, 15 часа упражнения
 • Софийски Университет, ФМИ, катедраСофтуерни технологии, магистри СТ, избираемадисциплина „Разработване на софтуерни системи”, летен семестър, 30 учебничаса лекции