Симеон Петров Замковой

Симеон Петров Замковой

Доцент
Доктор
Имейл: 
zamkovoy@fmi.uni-sofia.bg
Телефон: 
+359 2 8161 582
Кабинет: 
ФзФ-22
Приемно време: 

вторник от 14.00 до 15.00,
четвъртък от 14.00 до 15.00
каб. 5 Г-обр. сграда ФзФ

Научни интереси

  • Диференциална геометрия
  • Математическа физика

Преподавателска дейност

Зимен семестър учебна 2007-2008 година

  • Аналитична Геометрия, спец. Математика I-к. и спец. Приложна Математика I-к.