Владимир Атанасов Попов

Владимир Атанасов Попов

Главен асистент
Имейл: 
popov@fmi.uni-sofia.bg
Телефон: 
8161-589
Кабинет: 
ФМИ-509

Научни интереси

  • Функционален анализ