Факултативен модул "Учител по информатика"

Професионално направление: 
Факултативно обучение
Степен: 
ОКС "бакалавър"

Насоченост, образователни цели

Допълнение към учебен план на специалности:

  • МИМ01 "Математика"
  • МИТ01 "Статистика"
  • МИП01 "Приложна математика"
  • МИИ01 "Информатика"
  • МИК01 "Компютърни науки"
  • МИБ01 "Информационни системи"
  • МИЕ01 "Софтуерно инженерство".

Обучение

   

Професионални компетенции

Завършилите този факултативен модул (след успешното полагане на всички изпити) придобиват допълнителна  професионална квалификация „учител по информатика и информационни технологии”.

Професионална реализация

   

Учебен план

Прикачен файлРазмер
PDF icon Учебен план 2018/2019375.52 KB
PDF icon Учебен план 2017/2018375.67 KB