Факултетът по математика и информатика получи отличието „Знак за качество“ на Софийския университет за 2019 г.

На заседание на Академичния съвет на Софийския университет бяха връчени годишните отличия „Знак за качество“. Отличието „Знак за качество“ е признание за постиженията на представители на академичната общност, които допринасят за развиване на университетската система за управление на качеството и за утвърждаване на високи стандарти за качество.

Знакът за качество на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за 2019 г. бе връчен на Факултета по математика и информатика. Високото отличие се връчва за програмата ЕОС (Ефективност на Обучението на Студенти), която се провежда без прекъсване вече седем последователни години. Тя е съвкупност от инструменти за създаване на критерии и стимули за повишаване качеството и ефективността на обучението на студентите от Факултета по математика и информатика, като допринася за засилване интереса към обучението по математика и информатика в Софийския университет.
Деканът на Факултета по математика и информатика доц. Първан Първанов получи отличието от ректора на Софийския университет проф. Анастас Герджиков.
„Приемам тази награда като награда, която се полага на всички мои колеги във факултета, за неуморния труд, който са положили“, каза доц. Първанов и подчерта, че програмата действа вече седем години и обхваща най-различни дейности, но нямаше да бъде толкова успешна без участието на студентите на Факултета по математика и информатика.
Финансирането на програмата ЕОС е със средства от бюджета на ФМИ, предоставени за издръжка на обучението по комплексната оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда, които факултетът използва именно за по-нататъшно повишаване на качеството на дейността си в един прозрачен и много добре организиран процес, който непрекъснато се усъвършенства.
Стъпките, които следват работещите по програмата, започват с определяне на приоритетите по повишаване на качеството на дейностите във факултета, въз основа на ясни, прозрачни и колективни решения. По същия начин следва разпределението на средствата, необходими за съответните дейности, които се правят от специални комисии, отново при ясни и прозрачни правила и също се утвърждават колективно. Разработва се цялата организационна платформа за осъществяване на дейността – съответна документация (бланки, формуляри, документи), разпределение на задачи, работни програми и др. На всеки етап решенията подлежат на приемане от Факултетния съвет и се информира академичният колектив. При провеждане на всички мероприятия по програмата е предвидена и непрекъсната обратна връзка, на базата на която се вземат решения за евентуални корекции за по-успешна реализация на поставените цели.

Пълният текст на новината от сайта на Софийски университет