ФМИ обявява конкурс за наградата „Академик Борислав Боянов”, 2020

За поредна година ФМИ обявява конкурс за наградата „Академик Борислав Боянов”. Наградата се присъжда на студент от ФМИ (ОКС „Бакалавър”, ОКС „Магистър“ или докторант) за показани високи резултати в обучението им по направление 4.5 „Математика” и научни постижения в областта на математиката.

Наградата се състои от грамота и парична сума в размер на 2000 лева.

Срок за подаване на документите: 11.09.2020 г.

Представяне на документите:

Условията и необходимите документи за участие в конкурса може да намерите в Обява за конкурс за награда "Акад. Борислав Боянов"

Класирането на кандидатите ще се извърши от комисия, назначена от Декана на ФМИ. Носителят на наградата ще бъде обявен на интернет страницата на ФМИ. 

Наградата  „Академик Борислав Боянов” за 2020 г. ще бъде връчена през ноември 2020 г. при честването на 25-и ноември, Патронния празник на СУ „Св. Кл. Охридски“.