ФМИ проведе традиционната Пролетна научна сесия 2021

За поредна година Факултетът по математика и информатика при Софийския университет „Св. Климент Охридски“ организира традиционната си Пролетна научна сесия.

проф. дфн Анастас Герджиков откри Пролетната научна сесия на ФМИ, 2021Доклад, посветен на паметта и делото на акад. Благовест Сендов, ПНС 2021

Тазгодишното издание се проведе онлайн на 27 март /събота/ в средата Майкрософт Тиймс (Microsoft Teams) и беше открито от ректора на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков. На сесията присъстваха близо 100 участници, включително колеги от Националния център за информация и документация (НАЦИД).

Пролетната научна сесия започна с доклади, посветени на паметта и делото на високоуважаваните български учени и университетски преподаватели акад. Благовест Сендов, проф. Румен Малев и проф. Магдалина Тодорова.

Пленарната част продължи с актуалната тема за коронавирусната инфекция: „COVID-19 – математически модели и прогнози. Отворена наука“, която беше отворена и за слушатели, които можеха да се включат в дискусията. Представените доклади за коронавируса показаха за пореден път желанието на академичния състав на ФМИ да даде своя принос в изследването на най-актуалните теми със световно значение. 

Следобедната част на Пролетната научна сесия продължи с 10 паралелни сесии, в които бяха разгледани научните постижения в сфери на математиката, информатиката и информационните технологии. Дискутирани бяха и резултатите от дейността на големия проект „Университети за наука, информатика и технологии в е-обществото“ (УНИТе) и изследвания на Института „Големи данни в полза на  интелигентно общество“ (GATE). 

ФМИ благодари на всички участници!