Френският институт в България предлага финансиране на ваши проекти, свързани с университетски и научни събития през 2019 година

Проектите могат да бъдат във всички сфери на науката – хуманитарни, социални и точни науки. Конкурсът за набиране на кандидатури е удължен до 28 юни 2019 година. Всички университети, програми (франкофонски или не) и научни институти могат да кандидатстват с проектно предложение свързано с френско участие. Подробности за конкурса ще намерите в сайта на Френския институт : http://institutfrancais.bg/satrudnichestvo/appel-a-projets1/

Формуляри за кандидатстване: BgFr