График за провеждане на състезателните изпити за прием в магистърските програми на ФМИ, 16.09.2021

Състезателни изпити

 • Общ тест за магистърските програми в специалност Информатика („Био- и медицинска информатика“, „Вградени системи“, „Дискретни и алгебрични структури“, „Защита на информацията в компютърните системи и мрежи“, „Извличане на информация и откриване на знания“, „Изкуствен интелект“, „Информационни системи“, „Компютърна графика“, „Компютърна лингвистика“, „Логика и алгоритми“ – специалност Информатика, „Мехатроника и роботика“, „Разпределени системи и мобилни технологии“, „Софтуерни технологии“, „Технологии за знания и иновации“, “Технологично предприемачество и иновации в ИТ“) : 
  от 10:00 ч. в компютърните зали на Факултета по математика и информатика (бул.Джеймс Баучер 5). Разпределението по зали можете да видите в профила си в онлайн системата за кандидатстване или на място във ФМИ на 16 септември. Кандидатите трябва да са в залата, в която са разпределени в 9:30 ч.!

За магистърските програми в специалностите Приложна математика, Математика и Математика и информатика:

 • Магистърска програма “Вероятности, актюерство и статистика”: 
  от 14:30 часа в зала 305 – ФМИ;
 • Магистърска програма “Изчислителна математика и математическо моделиране”:
  от 16:30 часа в зала 308 – ФМИ;
 • Магистърска програма “Оптимизация”:
  от 15:00 часа в зала 526 – ФМИ;
 • Магистърски програми “Уравнения на математичната физика” и “Уравнения на математичната физика и приложения”:
  от 15:30 часа в зала 311 – ФМИ;
 • Магистърскa програмa “Динамични системи и теория на числата”:
  от 12:30 часа в зала 514 – ФМИ;
 • Магистърскa програмa „Алгебра, геометрия и топология“:
  от 14:00 часа в зала 307 – ФМИ;
 • Магистърска програма “Логика и алгоритми” (специалност Математика):
  от 16:00 часа в зала 501 – ФМИ;
 • Магистърска програма “Електронно обучение”:
  от 12:00 часа в зала 018 – ФМИ;
 • Магистърска програма “Математическо моделиране в икономиката”:
  от 12:00 часа в зала 514 – ФМИ;
 • Магистърска програма “Технологии за обучение по математика и информатика”:
  Тест: от 13:30 часа в зала 229 – ФМИ;
  Събеседване: от 13:30 часа в зала 216 – ФМИ

Всеки кандидат е длъжен да носи на изпитите документ за самоличност (лична карта или шофьорска книжка), както и санитарна маска за лице!
Обръщаме ви внимание, че районът около ФМИ е в рамките на зелена зона за паркиране!