Хонорувани преподаватели, договори за летен семестър 2018/2019, срок 08.02.2019

  1. В периода от 04 февруари до 08 февруари 2019 г. (включително), хоноруваните преподаватели, предложени от катедрите, трябва да попълнят договори за летен семестър на 2018/2019 учебна година. Договорите ще бъдат попълвани в стая 209, ФМИ. 
  2. В договора се попълват: номер на дипломата за висше образование, научна степен и академично звание (в случай, че има такива).
  3. Всеки хоноруван преподавател, трябва ежеседмично да попълва взетите от него часове в тетрадка за съответната катедра, която се намира във стая 209, ФМИ. Преподавателите, които водят часове в блок 2 на СУ трябва да попълват часовете си в стая 308, бл. 2.
  4. При промени (временни или постоянни) в мястото, деня или часа на провеждане на занятията ви, трябва да се обадите в стая 209, ФМИ.

Учебен отдел

Информацията може да бъде намерена и на  "Начало"->"Преподаватели"->"Хонорувани преподаватели"