Хонорувани преподаватели, договори за зимен семестър, 2020/2021

Договорите на хоноруваните преподаватели за зимния семестър на учебна 2020/2021 г. ще се попълват в периода15 - 23 септември 2020 г. (с изключение на 22.09.2020 г.). Те ще бъдат попълвани  електронно в ст. 209. Необходими са данните от личната карта, номера на диплома за висше образование, научна степен и академично звание (в случай, че има такива).

Учебен отдел