ИД Стаж по информатика

Във връзка с ИД Стаж по информатика и ИД Стаж по математика, студентите от ОКС Бакалавър, които са завършили стажа си, трябва да представят документите за отчитане на стажа си в срок до 19 юни 2017 г. в стая 203 - Кариерен център, Деканат.

Изпитът за студентите от ОКС Бакалавър ще се проведе на 21 юни 2017 г. /сряда/, от 11:00 часа в стая 110 на ФМИ.