Идентификация на ФМИ

ФМИ, СУ “Св. Климент Охридски”
София 1164, бул. “Джеймс Баучер” 5

Идентификационен номер по ЗДДС: BG000670680
БУЛСТАТ: 000 670 680

МОЛ: проф. д-р Мая Стоянова, Декан на ФМИ, СУ

Изтегли като PDF файл