Идентификация на СУ

Софийски Университет “Св. Климент Охридски”

Адрес: 1504 София, бул. "Цар Освободител" 15

Идентификационен номер по ЗДДС: BG000670680
БУЛСТАТ: 000 670 680

 МОЛ: проф. д-р Георги Вълчев, РЕКТОР на СУ

Изтегли като PDF файл