Информация за класирането и записването на приетите кандидат-магистри, зимен прием 2022

Класирането (1. етап) на приетите кандидат-магистри ще бъде обявено на 27.09.2022 г. на сайта на ФМИ. Записването на приетите студенти ще бъде  от 28.09.2022 г. до 30.09.2022 г. във ФМИ – отдел „Студенти“, кабинет 220. 
За повече информация – следете на сайта на ФМИ.