Избираеми дисциплини по списък за ОКС "Бакалавър", зимен семестър, 2019/2020

Колони ИС, КН, МИ и СИ са за специалности, а цифрата в тях е курсът, за който дисциплината е избираема по списък.

Избираемите дисциплини са посочени в учебните планове на съответната специалност в списък № ....  
Забележка: Специалности  И, М, ПМ и Стат нямат избираеми дисциплини по списък през този семестър.

КатедраДисциплинаХора-риумКредити ЕСТКГрупа ИДИСКНМИСИПреподавател
АлгАлгебра 23+0+07М2гл. ас. д-р К. Табаков
ДУДиференциални уравнения2+0+27М2доц. Т. Попов
ВОИСИзследване на операциите2+1+15ПМ2д-р Михаил Хамамджиев лекции,хон. ас Матей Константинов 4 групи по 15 ч лабораторни и семинарни всяка
ЧМАЧислени методи2+0+25М2доц. Веселин Гушев/ас. Галина Люцканова-Жекова -1 група, гл. ас. Тихомир Иванов - 2 групи
МЛПИзчислимост и сложност3+2+09ОКН3доц. Стела Николова
МЛПСемантика на езиците за програмиране2+2+05ОКН3гл. ас. Стефан Вътев
МЛПТеория на множествата2+2+07М3проф. Тинко Тинчев (15 л., 15 упр.), гл. ас. Андрей Сариев (15 л., 15 упр.)
ИТКомпютърна графика с WebGL2+0+25ЯКН2доц. д-р П. Бойчев /ИТ
МАМатематически анализ2+2+05М2доц. В. Бабев
ДУДиференциални уравнения2+2+05М2гл.ас. Цветана Стоянова
ГеомДескриптивна геометрия3+0+07М3доц. Ася Русева
ИТОфис технологии - практикум0+0+45КП3гл.ас. М. Атанасова /ИТ
ИТУеб програмиране2+0+36ЯКН3ас. Тодор Георгиев
ОМИКомбинаторика, вероятности и статистика в училищния курс по математика2+2+05Д3проф. К.Банков
ОМИИзбрани въпроси от профилирана подготовка по информатика -АСД (Java)2+0+25И3доц.д-р Н. Николова
ИТИнформационните технологии в обучението на деца със специални образователни потребности2+0+25Д4доц. д-р Т. Зафирова-Малчева
ИТСпецифични въпроси в обучението по информационни технологии2+0+25Д4доц. д-р Елиза Стефанова/ИТ доц. д-р Николина Николова/ОМИ
ОМИСОТ (Съвременни образователни технологии)2+2+05Д4доц. Т.Тонова50% доц. Н.Николова 50%
ВОИСИзследване на операциите2+1+15ПМ2д-р Михаил Хамамджиев лекции,хон. ас Матей Константинов 4 групи по 15 ч лабораторни и семинарни всяка
ЧМАЧислени методи2+0+25М2доц. Веселин Гушев/ас. Галина Люцканова-Жекова -1 група, гл. ас. Тихомир Иванов - 2 групи