Избор на група за студентите от ОКС ”Бакалавър”, специалност Софтуерно инженерство, 3-и курс

Има промяна в броя на административните групи за зимния семестър на учебната 2019/2020 г. Новото разпределение по групи ще стане чрез системата СУСИ, в рамките на кампанията за избираеми дисциплини.

Студентите от 1, 2, 3, 4 и 5 група запазват принадлежността си към тези групи и не е необходимо да правят нов избор.

Всеки студент без група може да избере в коя група да бъде, като се запише в една от четирите (технически) избираеми дисциплини със съответното име - Избор на група - сп. Софтуерно инженерство, 3 курс, 2(3,4,5) гр. Тези ИД не са обявени в таблицата на сайта, но са видими в модула за записване на ИД, на радиобутона за настоящ семестър. Трябва да се спазват следните ограничения:

  • записват се само студентите, които не са прекъснали за зимния семестър!
  • всеки студент избира не повече от една от четирите ИД,  със статус Записана; не записвайте в опашка;
  • заложени са ограничения за броя на студенти в група, естествени за размера на групите.

Четирите технически ИД ще бъдат достъпни за записване до 17 ч. на 7 октомври 2019 г.не до края на кампанията!).
На студентите, които са се записали в една от четирите ИД, ще бъде взето предвид желанието при записване в новите групи. Студентите, които са избрали със статус Резервна, записани са в опашка, в повече от една, или в нито една от четирите ИД, ще бъдат разпределени по групи служебно.

Деканат