Изготвяне на дипломите на студенти от ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" завършили през уч. 2018/2019г.

Студентите  придобили ОКС "Бакалавър" или ОКС "Магистър" през уч. 2018/2019г., желаещи да получат дипломите си на предстоящото тържествено връчване, е необходимо да донесат: 

  1. Снимка (формат за документ-паспортна снимка); 
  2. Бележка от библиотеката на ФМИ, че нямат невърнати книги.

 Срокът  за подаване на необходимите документи е до 01.10.2019 г. вкл. в отдел „Студенти“  на ФМИ, каб. 221.

Отдел "Студенти" на ФМИ