Изготвяне на лятна сесия 2018/2019, ОКС “Бакалавър”

Лятната изпитна сесия е в периода  10.06.2019 г. – 05.07.2019 г.

  • От 08.04.2019 г. до 07.05.2019 г.  студентите трябва да съгласуват с преподавателите си и да направят предложения за дати и зали за изпитите по всички задължителни дисциплини. Предложенията се попълват от студентите в заявка по образец, която се получава в стая 209.

  • От 08.05.2019 г. до 20.05.2019 г.  преподавателите трябва да направят предложения за дати и зали за изпитите по всички избираеми дисциплини в стая 209 или на e-mail:zppaskova@fmi.uni-sofia.bg.

При неспазване на сроковете датите за изпити ще бъдат определяни служебно.

Учебен отдел