Изготвяне на зимна сесия 2019/2020 за ОКС “Бакалавър” - за студентите от 1, 2, 3 и 4 курсове

Зимната изпитна сесия е в периода  20.01.2020 - 14.02.2020 г.

  • От 11.11.2019 г. до 06.12.2019 г. студентите трябва да съгласуват с преподавателите си и да направят предложения за дати и зали за изпитите по всички задължителни дисциплини. Предложенията се попълват от студентите в заявка по образец, която се получава в стая 209.

  • От 25.11.2019 г. до 16.12.2019 г. преподавателите трябва да направят предложения за дати и зали за изпитите по всички избираеми дисциплини в стая 209 или на e-mail:ucheben@fmi.uni-sofia.bg.

При неспазване на сроковете датите за изпити ще бъдат определяни служебно.

Учебен отдел