Изпит по ИД Стаж по информатика и по ИД Стаж по математика

Изпитът по ИД Стаж по информатика ще се проведе на 22.01.2020 (сряда) от 13 часа в 110 стая. Документи за отчитане на ИД Стаж ще се приемат в стая 203 на ФМИ в срок до 17 януари 2020 г. /петък/ вкл.

Във връзка с ИД Стаж по математика, документите за отчитане на стажа също ще се приемат в посочения срок, отново в стая 203 на ФМИ.